Buzz Fuzz

Antal deltagare: 4+
Vad leken går ut på: Säga rätt
Vad behövs: Cider eller öl

Regler för Buzz Fuzz

  1. Bestäm först vad straffet ska vara ex. dricka tio klunkar eller svepa hela flaskan eller glaset.
  2. Spelet börjar med att en person säger ”Ett” och den andra fortsätter och säger ”Två”, nästa ”Tre” osv.
  3. När ett tal som finns med i 7’s gångertabell ska deltagaren säga ”Buzz” och spelet ändrar riktning (ex. 14, 21, 28) .
  4. När någon säger ”Buzz” ändrar spelet riktning.
  5. För att göra spelet lite mer komplicera, ska du säga ”Fuzz” varje gång talet innehåller en femma. (ex. 25, 51, 56).
  6. Om talet har två sjuor i sig ska du säga ”Buzz Fuzz”, om du inte gör det ska du svepa hela flaskan eller glaset.
  7. När en person säger fel ska straffet användas!
  8. Spelet fortsätter på samma tal där någon sa fel.
Publicerad i 4+, Alkohol