Det relaterade ordet

Antal deltagare: 4+
Vad leken går ut på: Säga relaterade ord
Vad behövs: Cider eller öl

Regler för det relaterade ordet

  1. Alla deltagare sätter sig runt i en ring och en person utses som domare.
  2. Domaren utser en person att börja, då denna säga ett valfritt ord, vilket som helst ex. tekopp.
  3. Nästa person ska säga ett ord som relaterar med tekopp ex. keramik.
  4. Spelet fortsätter tills någon säger ett orelaterat ord (här är domaren viktig).
  5. Nu ska hon eller han dricka den förutbestämda mängden alkohol.
  6. Kom ihåg att domarens röst är avgörande!
Publicerad i 4+, Alkohol