Hakboll – skicka vidare bollen

Antal deltagare: 8+
Vad leken går ut på: Bli laget som skickar bollen snabbast
Vad behövs: 2 st Tennisbollar

Regler för hakboll

  1. Dela upp deltagarna i två lag med lika många i varje lag. Lagen ska bilda ett varsin led.
  2. Till de två som står längst fram i ledet ger du varsin tennisboll som de ska fästa under hakan.
  3. När spelet startar ska man skicka vidare bollen till nästa deltagaren i ledet. Det är inte tillåtet att använda händerna eller att tappa bollen på golvet! Då blir hela laget diskad!
  4. Laget som snabbast skickar vidare bollen till den sista personen i ledet vinner!
  5. Man kan hitta på roliga straff till laget som använder händerna, tappar bollen eller förlorar.
Publicerad i 8 eller fler, Sällskap, Utomhus