Sanning eller konsekvens

Antal deltagare: 4+
Vad leken går ut på: Få reda på hemligtheter
Vad behövs: En tomflaska

Regler för sanning eller konsekvens

  1. Alla deltagare sätter sig runt i en ring på golvet
  2. En person utses att börja.
  3. Personen snurrar flaskan och frÃ¥gar ”sanning eller konsikvens” till den som tomflaskan pekar.
    3.1 ”sanning” innebär ett ärligt svar!
    3.2 ”konsekvens” innebär ett straff och utses av den som snurrade flaskan. Straffet kan ex. vara att springa runt huset, ringa till nÃ¥gon och säga att du älskar den, krama eller puss en valfri personen i ringen m.m.
  4. Sedan är det den frågade personens tur att snurra flaskan.
Publicerad i 4+, Barn