Tändsticksasken

Antal deltagare: 4+
Vad leken går ut på: Kasta en tändsticksask
Vad behövs: En tändsticksask plus cider eller öl

Regler för tändsticksasken

 1. Alla deltagare sätter sig runt ett bord och bildar en komplett cirkel. Deltagarna turas om att kasta tändsticksasken i mitten av bordet. Landar tändsticksaskan på:
 2. Långsidan går turen över till nästa person i cirkeln.
 3. Plånsidan ska denna lägga två fingrar på glaset från ytan.
 4. Kortsidan ska denna lägga fyra fingar på glaset från ytan.
 5. Fortsätt göra det tills asken landar på långsidan.
 6. Då ska nästa person kasta, om den landar på långsidan så ska deltagaren dricka upp så mycket som personen innan samlade ihop.
 7. Extra regler:
 8. Om en tändsticka ramlar ut, lägg till ett finger.
 9. Om asken åker ner på golvet, lägg till två fingrar.
 10. Om du kastar asken i ditt eget glas, svep allt!
 11. Om du kastar i din kompis glas, svep allt och bjud hon eller han på en ny!
Publicerad i 4+, Alkohol